เสนอแนะ-ติชม

สามารถแนะนำฟังก์ชั่นให้มีอะไรเพิ่ม หรือแจ้งข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้ที่ memo8.service (at) gmail.com เพื่อจะได้พัฒนาต่อไปให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ขอบคุณครับ :)