โปรแกรมคำนวณค่าน้ำมัน


โปรแกรมคำนวณค่าน้ำมัน เหมาะสำหรับการคำนวณค่าน้ำมันในการเดินทางคร่าวๆ เพื่อวางแผนก่อนเวลาเดินทางหรือท่องเที่ยว โดยโปรแกรมก็จะคำนวณออกมาให้ครับ

* ถ้ารถติดใช้น้ำมันประมาณ 10-14 กม./ลิตร ถ้าทางตรงวิ่งปกติ 15-20 กม./ลิตร


วิธีคำนวณอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน
  1. ให้เติมน้ำมันให้เต็มถัง (เต็มถึงหมายถึง สัญญาณ หัวจ่ายดัง กิ๊ก)
  2. Reset รายการบันทึกระยะทาง (ตรงหน้า กิโลเมตรที่ใช้ไป) ให้เป็นศูนย์ หรือ จะบันทึกกิโลเมตรล่าสุดที่ใช้ไปก็ได้ เช่น รถคันนี้ใช้ไปแล้ว 15000 กม. เป็นต้น
  3. ขับรถตามปกติ เร็ว ช้า แล้วแต่ความชอบ
  4. เติมน้ำมันเต็มถังอีกครั้ง และดูที่ หัวจ่าย ว่า เติมเข้าไปทั้งหมด กี่ลิตร? <-- A
  5. ดูรายการระยะทางที่ใช้ไป หรือ จำนวนกิโลเมตรทั้งหมดที่ใช้ไป ว่าเป็นเท่าใด? <-- B
นำมาเข้าสูตร ดังนี้
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน (V) = ระยะทางที่ใช้ไป (B) / น้ำมันที่ใช้ หน่วย ลิตร (A)
ก็จะได้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน (Average Fuel)

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.fordfocusclub.com/

** โปรแกรมคำนวณนี้ใช้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาเป็นหลักฐานอ้างอิงได้ **