ราคาน้ำมันวันนี้


รายงานราคาน้ำมันเบนซิน,ราคาน้ำมันดีเซล,น้ำมันเบนซิน,น้ำมันดีเซล, ปั้ม, น้ำมัน, Oil Price, ปตท, PTT, บางจาก, BCP, เชลล์, SHELL, เอสโซ่, ESSO, คาร์เท็ค CALTEX

ราคาน้ำมันทุกปั๊ม


ข้อมูล : http://www.buddycar.com/
MOGAS Motor Gasoline = ULG, UGR
น้ำมันเบนซิน
ULG 95 RON  Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95
น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95
UGR 91 RON  Unleaded Regular Gasoline, with Research Octane Number = 91
น้ำมันเบนซินธรรมดาไร้สารตะกั่ว ออกเทน 91
Gasohol E10 Gasoline with Ethanol 10% by volume
น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร
Gasohol E20 Gasoline with Ethanol 20% by volume
น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก)
HSD 0.05%S High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content
น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%
Biodiesel B5 HSD with bio-oil 5% by volume
น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ผสมน้ำมันจากพืข 5% โดยปริมาตร