โปรแกรมคำนวณค่าโดยสารแท็กซี่

โปรแกรมคำนวณคำนวณค่าโดยสารรถแท็กซี่เหมาะสำหรับผู้เดินทางด้วยรถแท็กซี่บ่อยๆ และต้องการประมาณราคาคร่าวๆไว้เพื่อประกอบการวางแผนเดินทาง ขอให้สนุกกับการใช้งานโปรแกรมครับ

การโดยสารรถแท็กซี่ค่าโดยสารจะเป็นดังนี้
ใช้ข้อมูลอัตราค่าโดยสารที่ประกาศใช้ในช่วงเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ได้มีการปรับอัตราค่าโดยสารแท็กซี่ขึ้น โดยอัตราค่าโดยสารใหม่คือ

กิโลเมตรที่ ค่าโดยสาร
0-1 35 บาท
2-12 5 บาท/กิโลเมตร
12-20 5.50 บาท/กิโลเมตร
20-40 6 บาท/กิโลเมตร
40-60 6.50 บาท/กิโลเมตร
60-80 7.50 บาท/กิโลเมตร
80 ขึ้นไป 8.50 บาท/กิโลเมตร

ในกรณีที่รถจอดหรือเคลื่อนที่ได้ไม่เกิน 6 กิโลเมตร/ชั่วโมง มิเตอร์เวลาจะเดิน อัตราค่าโดยสาร 2 บาท/นาที มิเตอร์จะขยับทีละ 2 บาท โดยการคิดค่าโดยสารนั้น จะคิดแยกเป็นส่วนๆ (ส่วนของระยะทาง และส่วนของเวลา) ส่วนของระยะทาง มิเตอร์คำนวณค่าโดยสารได้เท่าไร จะปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มคี่ที่อยู่ถัดขึ้นไป (เช่น คำนวณได้ 47.75 บาท ก็จะปัดขึ้นเป็น 49 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเต็มคี่ที่อยู่ถัดไป) ส่วนของมิเตอร์เวลา มิเตอร์เวลาคำนวณค่าโดยสารได้เท่าไร จะปัดลงเป็นจำนวนเต็มคู่ที่อยู่ลงมา (เช่น มิเตอร์เวลาเดินไปได้ 3.75 บาท ก็จะปัดทิ้งเป็น 2 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเต็มคู่ที่อยู่ถัดลงมา)

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://th.wikipedia.org/wiki/แท็กซี่

โปรแกรมคำนวณค่าโดยสารแท็กซี่

ระยะทาง กิโลเมตร
เผื่อเวลารถติด นาที
ค่าโดยสาร บาท
** โปรแกรมคำนวณนี้ใช้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาเป็นหลักฐานอ้างอิงได้